Core

VT 2022
Onsdagar
kl 18.05 -18.45 (35 min)
Start 19 Januari – Slut 24 Maj
Termin i studion 1280:-

10 klipp 900:-
Dropin 110:-

Pga Corona, gärna egen matta.
Anmälan till mig på info@lenajornsdotter.se eller 0709-224817
Betalningsdetaljer fås via faktura när plats konfirmerats av mig.
Anmälan är bindande, avhopp debiteras med halva avgiften. Vid sjukintyg, har du kurs innestående, inga återbetalningar görs.
Betalning sker före kursens start via faktura och anmälan är bindande.
Ingen återbetalning om kursen är betald!
Vid avhopp före betald faktura, debiteras hälften pga bruten anmälan.