Core

VT 2021
Söndagar
kl 16.30 -17.10 (40 min)
Start 17 Januari – Slut 23 maj
Termin i studion 1150:-
Termin Online 900:-
5klipp 400:-
Dropin 90:-

Pga Corona, gärna egen matta.
Anmälan till mig på info@lenajornsdotter.se eller 0709-224817
Betalningsdetaljer fås via faktura när plats konfirmerats av mig.
Anmälan är bindande, avhopp debiteras med halva avgiften. Vid sjukintyg, har du kurs innestående, inga återbetalningar görs.