Core

VT 2023
Onsdagar
kl 18.00 -18.35 (35 min)
Start  18 Januari – Slut 30 Maj (Ej vecka 14)

Termin 1400:-
10 klipp 1100:-
Dropin 150:-

Pga Corona, gärna egen matta.
Anmälan till mig på info@lenabjornsdotter.se eller 0709-224817
Betalningsdetaljer fås via faktura när plats konfirmerats av mig.
Anmälan är bindande, avhopp debiteras med halva avgiften. inga återbetalningar görs.
Betalning sker före kursens start via faktura och anmälan är bindande.
Ingen återbetalning om kursen är betald!
Vid avhopp före betald faktura, debiteras hälften pga bruten anmälan.