Core

Söndagar
kl 16.45 -17.25 (40 min)
Start 19 januari – Slut 24 maj (18ggr)
Termin 1080:-
Dropin 90:-

Anmälan till mig på info@lenajornsdotter.se eller 0709-224817
Betalningsdetaljer fås via faktura när plats konfirmerats av mig.
Anmälan är bindande, avhopp debiteras med halva avgiften. Vid sjukintyg, har du kurs innestående, inga återbetalningar görs.