Core

Söndagar
kl 16.30 -17.10 (40 min)
Start 6 September – Slut 20 December
Termin 1100:-
5klipp 400:-
Dropin 90:-

Pga Corona, gärna egen matta.
Anmälan till mig på info@lenajornsdotter.se eller 0709-224817
Betalningsdetaljer fås via faktura när plats konfirmerats av mig.
Anmälan är bindande, avhopp debiteras med halva avgiften. Vid sjukintyg, har du kurs innestående, inga återbetalningar görs.