Core

HT 2021
Söndagar
kl 17.00 -17.40 (40 min)
Start 22 Augusti – Slut 19 December
Termin i studion 1295:-

5klipp 450:-
Dropin 100:-

Pga Corona, gärna egen matta.
Anmälan till mig på info@lenajornsdotter.se eller 0709-224817
Betalningsdetaljer fås via faktura när plats konfirmerats av mig.
Anmälan är bindande, avhopp debiteras med halva avgiften. Vid sjukintyg, har du kurs innestående, inga återbetalningar görs.
Betalning sker före kursens start via faktura och anmälan är bindande.
Ingen återbetalning om kursen är betald!
Vid avhopp före betald faktura, debiteras hälften pga bruten anmälan.